Фалсафа фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси тўғрисида.

Опубликовано 22 Май 2020

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи Dsc.14/30.12.2019.I.84.01 рақамли Илмий кенгашда қуйидаги диссертациялар ҳимояси (онлайн-масофий) шаклда ўтказилади.

08.00.12 – Mинтақавий иқтисодиёт ихтисослиги бўйича:

I. Отабоев Шерзодбек Худайберганович- ПМТИ таянч докторанти

Мавзу: Ҳудудлар мутаносиб ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш

Ҳимоя 29 май соат 14.00да  Himoya.bimm.uz  платформасида ўтказилади.

 

08.00.03 — Саноат иқтисодиёти ихтисослиги бўйича

II. Егамбердиев Шухрат Сатимбаевич — ТДИУ мустақил тадқиқотчиси.

Мавзу “Саноат тармоқларида маҳаллийлаштиришдан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш”.

Ҳимоя 29 май соат 16.00да  himoya.bimm.uz  платформасида ўтказилади.

Илмий кенгаш аъзоларини рўйхатдан ўтказиш  Дёмин Д.С.  орқали (тел.+998 99 936-44-55) амалга оширилади.