Socio-economic causes of poverty

Socio-economic causes of poverty

Муаллиф: Хасанов Рустам Рабимович, и.ф.д., профессор 

Лойҳа раҳбари,
Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

Аннотация: Мақолада камбағалликни келтириб чиқишига сабаб бўлувчи объектив ва субъектив ҳолатлар муаммо сифатида таҳлил қилинган. Асосий эътибор камбағалликка юз тутиш белгилари ва омилларига қаратилган бўлиб, ундан чиқиб кетишга кишиларнинг ўзи масъул бўлиши ва айни пайтда, давлат тегишли чоралар бедгилаши зарурлиги изоҳлаб берилган.

170