2021 yilning yanvar-avgust oylari transport xizmatlari eksportining sharhi