2021 yil yanvar-sentabr oylari yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti o‘sishi tahlili