2022-2024 yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy parametrlari (1-qism)