2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar