Илмий кенгашда диссертация ҳимоялари тўғрисида эълон

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи Dsc.14/30.12.2019.I.84.01 рақамли Илмий кенгашда қуйидаги диссертациялар ҳимояси (оnline-масофий) шаклда ўтказилади (ZOOM платформасида).

08.00.12 – “Mинтақавий иқтисодиёт” ихтисослиги бўйича  фан доктори(DSc) илмий даражасини олиш учун:

Валиев Бобур Батирович – Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” илмий - тадқиқот маркази мустақил изланувчиси.

Мавзу: “Ўзбекистонда ҳудудлар иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда инвестиция салоҳиятини ошириш механизми”.

Илмий маслаҳатчиси:     и.ф.д. Содиков А.М.

Расмий оппентлар:         и.ф.д., проф. Олимжонов О.О., и.ф.д., проф. Низамов А.Б., и.ф.д. Рахманов Н.Р.

Етакчи ташкилот:           Урганч Давлат университети

Ҳимоя 2021 йил 18 август соат 14.00да ўтказилади.

181