Prognozlashtirish va Makroiqtisodiy tadqiqotlar institutining Ijtimoiy tabaqalashuvni baholash va xalqaro reytinglar tahlil guruhi rahbarligiga Kostyuchenko Anton Valerevich nomzodi tayinlandi
810