Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar institutining Makroiqtisodiy siyosat korsatkichlarini monitoring qilish va asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish b'oyicha guruhi rahbarligiga Saydaliev Hayot Odilbеkovichning nomzodi tayinlandi
1277