Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг бюджет ва молиявий салоҳиятини баҳолаш

Бу мақолада ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги тафовутларга барҳам бериш мақсадида уларга инвестициялар жалб этишда ҳар бирининг бюджет ва молиявий салоҳиятини баҳолаш лозимлиги, минимал бюджет барқарорлигини таъминлаш учун зарур манбалар ҳамда ҳудудларнинг ҳолати мезонлари бўйича тақсимоти таҳлил қилинган, сўнгра шу асосда тегишли хулосалар чиқарилган.

Ўзбекистон Республикаси минтақаларининг инвестиция муҳитини баҳолаш услубиётини такомиллаштириш

Аннотация: Мақолада минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятининг мамлакат иқтисодиёти ва минтақалардаги инвестиция муҳитини ривожлантиришдаги ролига иқтисодчиларнинг фикрлари ва муаллифнинг муносабати баён этилган. Муаллиф инвестиция муҳитини баҳолашнинг анъанавий услубидан ташқари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг ўзига хос хусусиятлари ва уларни ҳисобга олган ҳолда умумлаштириш асосида ҳудудларнинг инвестиция муҳитини баҳолаш методологиясини кўриб чиқади.

Коронавируснинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига таъсири ва уни камайтириш йўллари

Аннотация: Мақолада коронавируснинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига таъсири ва уни камайтириш йўллари, шунингдек, коронавирус пандемияси даврида бир қатор ижобий ўзгаришлар, жумладан, олий ва ўрта махсус таълимдаги биринчи онлайн курслар ёритилган ва тенгламалар тизимидан фойдаланган ҳолда ялпи ички маҳсулотнинг кўп факторли прогнозини амалга оширилган.

Ўзбекистон ва МДҲ мамлакатларида инвестиция муҳитини ривожлантириш кўрсаткичларини қиёсий таҳлили

Мақолада етакчи халқаро ташкилотлар ва рейтинг агентликлари томонидан қўлланиладиган инвестиция муҳитини баҳолашнинг турли хил ёндашувлари, инвестиция муҳити кўрсаткичларини ҳисоблаш усуллари муҳокама қилинган. Муаллиф турли хил таркибий қисмларни ҳисобга...